Program “Dani Alke i Velike Gospe” – 30. srpnja
30. srpnja 2023.
Koncert Gradske glazbe Sinj
1. kolovoza 2023.
LOGO SINJ

Na temelju odredbe članka 24.stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.86/08,61/11,04/18,112/19-u nastavku ZSN), Pročelnica Ureda Grada Grada Sinja, donosi slijedeću

ODLUKU

I. Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto Viši savjetnik za razvoj informatičkih sustava (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji je objavljen dana 23. lipnja 2023. godine, u „Narodnim novinama“, broj 68/2023, na oglasnoj ploči i web – stranici Grada Sinja, te na stranicama HZZ-e.

II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“, web stranici i oglasnoj ploči Grada Sinja. Odluka će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Odluka

Pročelnica
Irena Mišević, dipl.iur.