STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 12.04.2022.
12. travnja 2022.
GRAD SINJ
Odluka o poništavanju natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto Upravni referent-komunalno-prometni redar
13. travnja 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 29. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8. Pravilnika, ev.broj. 4/2022, za nabavu usluge „Poštanske usluge“, objavljuje Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.