SINJ
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
21. lipnja 2022.
SINJ
Obilježavanje Dana antifašističke borb
21. lipnja 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 29. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 66/2022, za nabavu usluge „Analiza postojeće prometne mreže razvrstanih i nerazvrstanih cesta (jednosmjernih i dvosmjernih) u širem centru grada Sinja sa sagledavanjem problematike pješačke komunikacije i prometa u mirovanju – faza I“, objavljuje Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.