Gradonačelnik Bulj dobio pozitivno mišljenje Ministarstva, Bili cvitak preuzima vrtić na Hanu
1. prosinca 2022.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
1. prosinca 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 29. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 80/2022, za nabavu usluge „PONOVLJENI POSTUPAK – Registar imovine i komunalne infrastrukture (softversko rješenje), Strategija upravljanja imovinom Grada Sinja za razdoblje 2023. – 2029. I Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Sinja za 2023.g.“, objavljuje Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.