USKRSNA ČESTITKA
14. travnja 2017.
Obilježavanje 1. svibnja – Međunarodnog praznika rada
29. travnja 2017.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Grad Sinj Igor Vidalina donio je Odluku o privremenom financiranju za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine, kao dopunu odluke za prvo tromjesečje kojom se planski obuhvaća razdoblje i od 01. travnja do 30. lipnja.
Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Sinja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine stupila je na snagu u subotu 15. travnja objavom u Službenom glasniku Grada Sinja, a planirana je u iznosu od 26.265.000,00 kn, što je razmjerno izvršenim rashodima prethodne godine odnosno najviše 1/2 njihovog ostvarenja u prethodnoj godini kao cjelini, uvećanim za iznos 5.475.000,00 kn primljenog predujma iz EU sredstava za realizaciju projekta „Sinj u sridu“.
U sklopu Odluke i u drugom tromjesečju predviđena su dostatna sredstva za sve postojeće programe, subvencije poduzetništvu, mjere Socijalnog programa, dotacije gradskim ustanovama: vrtićima, gradskoj knjižnici i KUS-u , donacije školstvu, vatrogastvu, udrugama u kulturi, udrugama civilnog društva i sportskim klubovima, održavanju komunalne infrastrukture i slično. Odlukom su također osigurana sredstva i za podmirenje prethodno preuzetih obveza te realizaciju projekta koji su započeti, a nisu dovršeni sukladno njihovom izvršenju u prethodnoj godini (izgradnja gradske sportske dvorane).
Odluka je pripremljena temeljem odredbe Zakona o proračunu, članka 42. u smislu izrade financijskog akta, te članka 12. u smislu transparentnosti planiranja proračunskih sredstva i osigurat će nastavak redovitog funkcioniranja Grada Sinja do lokalnih izbora i uspostave Tijela Grada Sinja.

Odluka o privremenom financiranju za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine