Gradonačelnica na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
2. veljače 2020.
logo_gradSinj_naslovna
Infografika i edukativni video materijal – Što svi trebamo znati o koronavirusu?
7. veljače 2020.
logo_gradSinj_naslovna

Grad Sinj raspisuje javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska i to lokacije predviđene Planom rasporeda montažnih objekata na području Grada Sinja ( „Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 09/02 , 02/09, 03/11, 09/11 i 01/13), i to za lokaciju:

DRŽAVNA CESTA D 1:

  • lokacija na autobusnom ugibalištu kod naselja Vučkovići – površine 8 m2; čest. zemlj. 2006/4, K.O. Brnaze, za dozvoljenu djelatnost (prodaja robe u kiosku).

Natječaj možete preuzeti ovdje.