Održana 6. Smotra mačkara cetinskog kraja
17. veljače 2020.
logo_gradSinj_naslovna
Rekonstrukcija raskrižja kod TC Lidl u Sinju
17. veljače 2020.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članaka 10. i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) i članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni Glasnik Grada Sinja“ broj: 10/09, 02/13, 02/18), Gradonačelnica Grada Sinja je donijela Odluku o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja. Odluka se nalazi ispod ove objave.