Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
5. svibnja 2011.
Sporazum o partnerstvu i suradnji između gradova Đakova i Sinja
6. svibnja 2011.
Na  osnovu članka 5.Odluke o provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja(“Službeni glasnik Grada Sinja”,br.10/02,02/03 i 06/09),u svezi sa člankom 30. st. 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”,br.44/05-pročišćeni tekst),Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Sinja donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE OBVEZATNIH UPUTA BROJ I. O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O PROVOĐENJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SINJA I ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH  TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE, OBVEZATNIH UPUTA BROJ  II. O OBRAZCIMA ZA
PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SINJA I OBVEZATNIH UPUTA BROJ  III. O BROJU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I O POTREBNOM BROJU BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU NEZAVISNU LISTU

Tekst Odluke možete preuzeti ovdje.