SINJ
Javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za financije, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za riznicu i računovodstvo
21. travnja 2023.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu „Održavanje javne rasvjete (radovi)“
24. travnja 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 10. Pravilnika, ev.broj. 32/2023, za nabavu „Dobava vertikalne i izvedba horizontalne signalizacije“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka