SINJ
Poziv za usmeni intervju za radno mjesto-Referent za poslove pisarnice i uredsko poslovanje
11. rujna 2023.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova „Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene“
15. rujna 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/23, u nastavku teksta: Pravilnik), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 34/2023, za nabavu usluge „Stručni nadzor nad radovima asfaltiranja“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. Odluka sa Zapisnicima se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka