Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
12. travnja 2023.
Sinj i Otok od HEP-a traže otpis potraživanja za “Vodovod i odvodnju Cetinske krajine d.o.o”, preostali dug da ide na teret gradova i općina, a ne iz džepova građana
14. travnja 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 10. Pravilnika, ev.broj. 29/2023, za nabavu usluge „Usluge skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka