Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
22. veljače 2022.
SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 22.02.2021.
22. veljače 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 29. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 70/2022, za nabavu usluge „ Strategija upravljanja imovinom Grada Sinja za razdoblje 2022.-2028. i Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Sinja za 2023.g.“, objavljuje Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.