Odluka o određivanju naknade vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja
25. travnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Poziv za dostavu ponuda – nabava radova za sanaciju tvrđave „Grad“ u Sinju
26. travnja 2018.
odrzan-radni-sastanak-s-puckom-pravobraniteljicom

Dana 25. travnja 2018. godine gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac sa suradnicima Denisom Glavanom, Ankicom Panzom i Željkom Sesardićem održala je radni sastanak s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović i njenim suradnicima. Tijekom sastanka Pučka pravobraniteljica je upoznata s dosegnutim standardima u poštivanju Ustavom i zakonima zajamčenih ljudskih prava i sloboda na području Grada Sinja, socijalnim, predškolskim, školskim i komunalnim programima, programom razvoja i jačanja civilnog društva, postignućima u rješavanju svakidašnjih problema građana i planovima za unaprjeđenje dosegnutih standarda u ovim vrlo važnim područjima društvenog života. Poglavito se informirala o skrbi za starije i nemoćne osobe, za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba kao i svekolika prava djece. Na sastanku je istaknuto kako je od životne važnosti za svekoliki napredak našeg Grada i njegovu transformaciju u zajednicu sretnih i zadovoljnih ljudi potrebno i nadalje imati u fokusu cjeloviti gospodarski razvoj, a poglavito razvoj turizma i poljoprivrednih djelatnosti kroz povećanje broja registriranih OPG-a, za koji ovo područje posjeduje brojne komparativne pogodnosti te prirodne i ljudske resurse. Gradonačelnica je u svom izlaganju posebno istaknula kako očekuje da će i predstojeće izmjene GUP-a, nakon usvajanja, biti poticajne za razvoj poduzetništva, poglavito za poduzetničke inicijative iz redova mlađe populacije, a istovremeno će tim istim mladim ljudima pružiti i uvjete za rješavanje stambenog pitanja, omogućavanjem gradnje ili dogradnje stambenih objekata na novim i starim lokacijama.
Posebno je izraženo zadovoljstvo činjenicom kako je u protekloj godini zaustavljen trend pada nataliteta, jer je na području Grada rođeno 48 djece više nego u 2016. godini. Pučka pravobraniteljica je vrlo pozitivno ocijenila postignutu razinu u provođenju raznih socijalnih mjera, realizaciju zacrtanih planova u području predškolskog odgoja i školstva kako bi se sačuvala postojeća prava i istovremeno još unaprijedio i poboljšao učenički i studentski standard.
Na sastanku je izražena obostrana želja da se suradnja Grada, njegovih odjela i službi s institucijom Pučkog pravobranitelja još više unaprijedi, kako bi se određene nepravilnosti i problemi, koji mogu nastati u praksi, bilo zbog nepoštivanja postojećih zakona ili upravo zbog nastanka potrebe da se isti promjene ili izmjene u skladu s potrebama koje nameću nove životne okolnosti, gospodarski razvoj i drugi čimbenici, koji se javljaju zahvaljujući stalnom tehnološkom i civilizacijskom napretku.
Kako je i sama Pučka pravobraniteljica na kraju sastanka istakla, u ovim i brojnim drugim slučajevima, a u skladu sa svojim ovlastima, institut Pučkog pravobranitelja želi biti onaj medijator koji će vršiti pritisak i utjecati na zakonodavnu i izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj kod donošenja zakona i drugih propisa, jednako kao što treba biti i svojevrsna kontrola i nadzor nad svim razinama rada državnih, područnih i lokalnih tijela kao i pravnih osoba s javnim ovlastima, sve kako bi se ispravile povrede Ustavom i zakonima zajamčenih građanskih prava i sloboda i smanjio broj slučajeva kršenja ljudskih prava kao dosegnute civilizacijske norme u budućnosti.
Za vrijeme i nakon završetka ovog sastanka, u Gradskoj vijećnici, građani su bili u prilici da, suradnicima Pučke pravobraniteljice, iznesu svoje primjedbe i pritužbe.