KVARTIRI
Zatvorena je ulica Kvartiri
16. svibnja 2022.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 16.05.2022.
16. svibnja 2022.

Dana 12. svibnja (četvrtak) 2022. godine održan je kvartalni radni sastanak sa zaposlenicama projekta „Zaželi – Susjede brinu o susjedima – faza II“, kodnog broja: UP.02.1.1.13.0403.

Sastanak je održan u prostorijama Gradskog stadiona u Sinju. Teme sastanka bile su: evaluacija dosadašnjeg rada, prava i obveze žena i krajnjih korisnika, korištenje godišnjih odmora te komunikacija između zaposlenica i njihovih korisnika.

Također, zaposlenice su obaviještene o početku novog projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. Projekt predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i nemoćne osobe.

Poslije sastanka, podijeljeni su paketi kućnih potrepština te nedavno nabavljena medicinska pomagala (invalidske hodalice, štapovi i štake) od čega je ukupno 8 hodalica, 17 štaka i 13 sklopivih aluminijskih štapova koji su podijeljeni slabije pokretnim korisnicima projekta.