Gradonačelnica Sinja na otvorenju Vjeronaučne olimpijade
2. ožujka 2020.
Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja
5. ožujka 2020.

Dana 03.ožujka 2020.godine u gradskoj vijećnici održan je radni sastanak sa zaposlenicama projekta ZAŽELI – susjede brinu o susjedima iz Sinja, dok je 02.ožujka 2020.godine održan sastanak sa zaposlenicama iz Otoka.
Teme sastanaka bile su: dodatno upućivanje u prava i obveze zaposlenica kao i krajnjih korisnika, evaluacija dosadašnjeg rada, razmjena dosadašnjih iskustava u radu, pojašnjenje nejasnoća u provedbi aktivnosti, greške koje se javljaju te načini njihovog rješavanja.
Radni sastanci provoditi će se u narednim mjesecima trajanja projekta u svrhu bolje provedbe projektnih aktivnosti i upoznavanja stvarnog stanja na terenu.


Podsjećamo, projekt omogućava zapošljavanje 60 nezaposlenih žena, od čega 30 s područja grada Sinja i 30 s područja općine Otok koje će dvije godine pružati usluge za minimalno 240 korisnika (osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnomš položaju ili osobama s invaliditetom) kojima će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života. Ovim projektom, osim zapošljavanja žena, pruža se pomoć u skrbi za starije osobe preko izvaninstitucijskih oblika pomoći kako bi im se osigurala bolja kvaliteta života, odnosno razvitak različitih oblika socijalnih usluga koje pridonose uključivanju starijih osoba u život zajednice.