Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
16. studenoga 2018.
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2018.
19. studenoga 2018.

U organizaciji Grada Sinja i Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, dana 16. studenoga 2018. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je zajednički sastanak s nadležnim službama, institucijama i poduzećima koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom, žurnim službama, operativnim snagama civilne zaštite te predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Cetinske krajine: Grada Sinja, Trilja te Općine Otok na temu: Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2018./2019. godinu.
Nakon pozdrava zamjenika gradonačelnika Grada Sinja Zlatka Ugrina, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Željko Šeravić nazočne su upoznalo sa temeljnim smjernicama u vezi poduzimanja preventivno-planskih i operativnih aktivnosti kako bi se pojedini elementi sustava civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u nadolazećem zimskom razdoblju.
Potom su predstavnici nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite izložili i dali ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja uslijed nastanka nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta u zimskom periodu koji mogu dovesti do prekida cestovnog prometa, izolacije naselja ili pojedinih dijelova naselja, otežane opskrbe energentima i životnim namirnicama.
Temeljem iskazanog na sastanku i analize operativnih planova nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite, dobila se ocjena stupnja spremnosti na razini koja osigurava dostatnu spremnost istih za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na području jedinica lokalne samouprave nazočnih sastanku.