logo_gradSinj_naslovna
Rekonstrukcija ceste Pazar – Radošić do Joskana
13. studenoga 2019.
U ulici Pelimovac postavljeni ležeći policajci
14. studenoga 2019.

U organizaciji Grada Sinja i Područnog ureda za civilnu zaštitu Split, dana 14. studenoga 2019. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je sastanak s nadležnim službama, institucijama i poduzećima koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom, žurnim službama, operativnim snagama civilne zaštite te predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Cetinske krajine: Grada Sinja, Trilja i Vrlike te Općina Otok Dicmo i Hrvace na temu: Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2019./2020. godinu.

Nakon pozdrava gradonačelnice Grada Sinja Kristine Križanac, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove PUCZ Split, Željko Šeravić nazočne je upoznao sa temeljnim smjernicama u vezi poduzimanja preventivno-planskih i operativnih aktivnosti kako bi se pojedini elementi sustava civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u nadolazećem zimskom razdoblju.

Potom su predstavnici nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite izložili i dali ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja uslijed nastanka nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta u zimskom periodu koji mogu dovesti do prekida cestovnog prometa, izolacije naselja ili pojedinih dijelova naselja, otežane opskrbe energentima i životnim namirnicama.

Gradonačelnica Kristina Križanac istaknula je da su u Gradu Sinju poduzete preventivne aktivnosti za nadolazeću zimsku sezonu na način da je ažurirana Shema mobiliziranja Stožera civilne zaštite, razmotren i donesen Plan čišćenja prometnica u zimskom periodu nadležnih zimskih službi, proveden postupak redovitog tekućeg ažuriranja priloga planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, provjerena i usklađena rješenja u slučaju poplava u Planu djelovanja civilne zaštite, sukladno Planu civilne zaštite određena mjesta za zbrinjavanje ugroženih i stradalih osoba.

Temeljem iskazanog na sastanku i analize operativnih planova nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite, dobila se ocjena stupnja spremnosti na razini koja osigurava dostatnu spremnost istih za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na području jedinica lokalne samouprave nazočnih sastanku.