Radni sastanak sa poljoprivrednicima
9. srpnja 2009.
3. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
25. srpnja 2009.

Na inicijativu Gradske vlasti, dana 14. srpnja 2009. g. održan je sastanak sa ugostiteljima grada Sinja u Gradskoj vijećnici. Na sastanku su bili prisutni dogradonačelnici gđa Elena Perković-Paloš i gosp. Zoran Vujanović , pročelnica odjela za komunalne djelatnosti gđa. Ivana Majić, komunalni redari iz istog odjela gđa. Anđelka Mihaljević i gosp. Damir Domazet, načelnik PP Sinj gosp. Marko Bilobrk, gđa Jadranka Vučemilo iz Državnog inspektorata, te oko 25 ugostitelja.