STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 02.05.2022.
2. svibnja 2022.
Delegacija Grada Sinja u Vukovaru na obilježavanju dana Grada Heroja
3. svibnja 2022.
10. SJEDNICA

Dana 02. svibnja 2022. godine pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja Petra Župića održana je 10. sjednica.


DNEVNI RED:
Predsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima je stavio na glasovanje dnevni red s (17) sedamnaest točaka koji je prihvaćen jednoglasno s (17) sedamnaest glasova za.


DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja biste Gojku Šušku na Trgu počasnog građanina Grada Sinja Gojka Šuška u Sinju,
 5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2022.godinu,
 6. Prijedlog Odluke o financiranju troškova crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama,
 7. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja za razdoblje 2022.-2025.,
 8. Prijedlog Odluke o izdvajanju Galerije Sikirica iz Javne ustanove u kulturi „Kulturno umjetničko središte“ Sinj,
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Gradske Galerije Sikirica,
 10. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
 11. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Sinja,
 12. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izviješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radu Gradske knjižnice s financijskim izviješćem za 2021.godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izviješćima za 2021.godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Sinj s financijskim izviješćem za 2021.godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj s financijskim izviješćem za 2021.godinu,
 17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu.

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA:

 • Gradsko vijeće Grada Sinja je jednoglasno (17 „za“) usvojilo Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća održane 14.03.2022.g.
 • Pitanja i prijedlozi vijećnika- za vrijeme jednog sata vijećnici su postavljali pitanja na koja su odgovarali gradonačelnik zamjenik gradonačelnika i pročelnici

USVOJENE SU SLJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA:

 • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
 • Odluka o odobravanju postavljanja biste Gojku Šušku na Trgu počasnog građanina Grada Sinja Gojka Šuška u Sinju
 • Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2022.godinu,
 • Odluka o financiranju troškova crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama,
 • Program potpora poljoprivredi na području Grada Sinja za razdoblje 2022.-2025.,
 • Odluka o izdvajanju Galerije Sikirica iz Javne ustanove u kulturi „Kulturno umjetničko središte“ Sinj,
 • Odluka o osnivanju Gradske Galerije Sikirica,
 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
 • Odluka o kriterijima za određivanje početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Sinja,
 • Zaključak o primanju na znanje Izviješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije
 • Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu Gradske knjižnice s financijskim izviješćem za 2021.godinu,
 • Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izviješćima za 2021.godinu,
 • Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Sinj s financijskim izviješćem za 2021.godinu,
 • Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj s financijskim izviješćem za 2021.godinu,
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu.