Arhiv planova nabave Grada Sinja za 2019. godinu
9. ožujka 2020.
logo_gradSinj_naslovna
Preporuke Stožera civilne zaštite SDŽ vezane za ograničavanje organiziranih skupova
11. ožujka 2020.

Dana 09. ožujka 2020. godine gradonačelnica Grada Sinja Kristina Križanac održala je koordinacijski sastanak načelnika i gradonačelnika Cetinskog kraja na kojom su sudjelovali i predstavnici Splitsko – dalmatinske županije, predvođeni dožupanom Antom Šošićem, te predstavnici tvrtke Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. Tema sastanka je bila dinamika rješavanja imovinsko- pravnih odnosa na projektima Aglomeracija na području Grada Sinja, Grada Trilja, te Općina Otok i Dicmo.

Gradonačelnica je uvodno naglasila da je ovo za Grad Sinj, kao i okolne gradove i općine krucijalni infrastrukturni projekt u čiju realizaciju je potrebno uložiti sve snage i angažirati postojeće resurse na realizaciji istoga.

Dionici Aglomeracija su se složili kako dinamika rješavanja imovinsko- pravnih odnosa nije zadovoljavajuća s obzirom na ukupnu fazu realizacije projekata, uz naročito uvažavanje činjenice da su projekti od strateške važnosti za gradove i općine Cetinskog kraja, te bi kao takvi trebali imati prioritet u postupanju nadležnih tijela.

Zaključno je konstatirano da je potrebno ubrzati dinamiku rješavanja imovinsko- pravnih odnosa na preostalim česticama zemljišta, za što će nadležno tijelo županijske uprave rasporediti dodatnog djelatnika, te će se požuriti postupanje nadležnih državnih tijela po zahtijevima za ustanovljenje služnosti.