Završeni Dani krnjevala u Sinju
26. veljače 2020.
Sastanak s državnim tajnikom Ministarstva turizma u Sinju
28. veljače 2020.

Dana 27. veljače 2020. godine u Gradskoj vijećnici održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Sinja. Sjednicu je otvorila gradonačelnica Grada Sinja Kristina Križanac. Jedna od tema bila je epidemiološka situacija nastala pojavom oboljelih od novog koronavirusa (SARS-CoV-2) u Republici Hrvatskoj, te je zaključeno kako među građanima Sinja ne treba biti mjesta panici jer je epidemiološka slika u Republici Hrvatskoj trenutačno blaža. Isto tako preporučene su pojačane mjere higijene u svim odgojno-obrazovnim i gradskim ustanovama te tvrtkama, kao i na svim mjestima u gradu gdje se okuplja veći broj ljudi. Za više informacija građani se upućuju na upute nadležnih zdravstvenih tijela i organizacija koje su objavljene na niže naznačenim mrežnim stranicama.

https://zdravlje.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952
https://www.hzjz.hr/
https://www.who.int/
https://civilna-zastita.gov.hr/

Stožer civilne zaštite Grada Sinja kontinuirano će pratiti daljnji razvoj situacije te u skladu s tim u koordinaciji sa Županijskim stožerom Civilne zaštite i uputama nadležnih zdravstvenih tijela poduzimati odgovarajuće mjere.

U nastavku sjednice raspravljalo se o pripremama za protupožarnu sezonu u 2020. godini na području Grada Sinja. Na dnevnom raspravljalo se o šest točaka, koje su redom usvojene. Prije svega usvojen je prijedlog Plana rada Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2020. godini, potom prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini, prijedlog Plana aktivnog uključivanja svih subjekata i vatrogasnih postrojba u akciju gašenja požara, prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, prijedlog Zaključka o prihvaćanju i financiranju prijedloga pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom razdoblju 2020. godine, razrada provođenja postupaka za uključivanje Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili katastrofu i ostalo.