Gradonačelnica održala sastanak s pomoćnikom načelnika PP Sinj
24. prosinca 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Božićnica za nezaposlene nije predviđena u Proračunu za 2018. godinu
24. prosinca 2018.

Dana 24.12.2018. godine održana je sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Sinja sa rezimeom rezultata rada za 2018.godinu i sa Programom rada TZ grada Sinja s financijskim planom za 2019. godinu.
Usvojen je Program rada za 2019. godinu sa svim aktivnostima koje se planiraju provesti u narednoj godini koje će doprinijeti turističkoj platformi razvoja turizma na području Grada Sinja i Cetinskog kraja.