Grad Sinj: više od 2 milijuna kuna potpora za 137 poljoprivrednika i 53 poduzetnika
29. prosinca 2023.
02092022
Besplatan prijevoz sinjskim studentima
5. siječnja 2024.

Obavijest iz Čistoće Cetinske krajine d.o.o :

“Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.

Suradnjom gradova Sinj i Trilj te općina Otok, Hrvace i Dicmo i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada. Sufinancirani su u iznosu od 85% iz EU fondova.

Jedini način da se postigne željeni efekt smanjenja količina otpada je upravo odvojeno prikupljanje otpada od vrata do vrata.

S primjenom novog sustava prikupljanja reciklablnog otpada (papira, kartona i plastike) društvo je počelo u veljači 2022. godine.

Reciklabilni otpad odvozi se JEDNOM U MJESEC DANA prema rasporedu”.

Grad Sinj