Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Nabava lampiona“
13. studenoga 2023.
Sastanak na temu Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2023./2024. godinu
13. studenoga 2023.
SINJ

Pročelnica Ureda Grada Grada Sinja, na temelju odredaba članka 19., 28. i 29. u svezi sa odredbom članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Ureda Grada Grada Sinja, raspisuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto: Domar/portir (1 izvršitelj/izvršiteljica) na određeno vrijeme, do povratka namještenika.

Oglas

Obavijest