Grad organizira besplatan prijevoz u Vukovar
30. listopada 2023.
Potpisan još jedan ugovor na GZK
30. listopada 2023.
SINJ

Pročelnica Ureda Grada, Grada Sinja, na temelju odredaba članka 19., 28. i 29. u svezi sa odredbom članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 4/18 ,112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Ureda Grada Grada Sinja, raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto: Spremač/ica (1 izvršitelj/izvršiteljica) na određeno vrijeme, do povratka namještenice sa bolovanja.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

Oglas

Obavijest