29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
21. studenoga 2016.
Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja makadamskih kolnika i poljskih putova
23. studenoga 2016.

Dana 16. studenoga 2016. u Uredu Grada, Grada Sinja i Gradskoj vijećnici Grada Sinja, u postupku Provjere znanja i sposobnosti po oglasu za prijam u službu u  Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto Voditelj odsjeka za poslove Gradskog vijeća, gradonačelnika i mjesnu samoupravu (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme, proveden je postupak provjere poznavanja rada na računalu, provjera znanja iz engleskog jezika i usmeni intervju.
Rezultate provjere znanja iz  poznavanja rada na računalu, provjera znanja engleskog jezika i usmenog intervjua, možete pogledati ispod ove objave, kao i Izvješće o provedenom postupku Povjerenstva za  provedbu oglasa, uključujući Rang listu.
 

Rezultati iz provjere poznavanja rada na računalu;

Rezultati iz provjere znanja engleskog jezika;

Rezultati usmenog intervjua;

Izvješće o provedenom postupku, uključujući Rang listu.