Poziv na 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja
8. ožujka 2013.
NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ
14. ožujka 2013.

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 32. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2013. godine donijelo je Zaključak o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Sinja i utvrđivanju Nacrta Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja te otvaranju javne rasprave, kao i Zaključak o prihvaćanju prijedloga za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja i otvaranju javne rasprave.

    Javna rasprava o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja kao i javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja traje 15 (petnaest) dana,  od  12. ožujka do 26. ožujka 2013. godine.

               U skladu sa navedenim obavještavaju se svi zainteresirani da za vrijeme trajanja Javne rasprave o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja i Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, sve svoje primjedbe i prijedloge na predmetne Nacrte Odluka mogu podnijeti u pisanom obliku na adresu Grad Sinj, Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj ili neposrednom predajom u Pisarnicu Grada Sinja  svakim radnim danom od 07,30-15,30 sati.

    Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja možete pogledati ispod ove objave.