USKRSNA ČESTITKA
25. ožujka 2016.
Natječaj za razvrgnuće suvlasničke zajednice i zamjenu zemljišta, te prodaju dijela čestica zemljišta
1. travnja 2016.

Na temelju odredbi Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja, dana 29. ožujka 2016. godine O.D. gradonačelnika, gđa. Kristina Križanac i vlasnica dječjeg vrtića “Čarobni Pianino”, gđa. Virna Mudnić, sklopile su Ugovor o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojeg za potrebe Grada Sinja realizira Dječji vrtić “Čarobni Pianino” iz Splita.

Ovim ugovorom, uz već postojeću podružnicu ovog vrtića u Sinju, utvrđuje se otvaranje nove podružnice Dječjeg vrtića «Čarobni Pianino» u naselju Han, u kojoj će, u idućoj pedagoškoj godini, u dvije vrtićke skupine, predškolskim odgojem biti obuhvaćeno do 42 djece. Na ovaj način, sukladno usvojenom Planu širenja mreže dječjih vrtića na području grada Sinja, riješila bi se potreba za vrtićkim kapacitetima naselja na području lijevog zaobalja rijeke Cetine, u koje, osim naselja Obrovac Sinjski – Han, još spadaju naselja Bajagić i Gljev, a otvara se i mogućnost da vrtić primi i djecu iz rubnog dijela naselja Glavice-Planica, kao i djecu iz susjednog naselja Gala u općini Otok Dalmatinski, ukoliko se za to ukaže potreba.