SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 18.01.2022.
18. siječnja 2022.
SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 19.01.2022.
19. siječnja 2022.
SINJ

Otvorena je web stranica aglomeracija Sinj na kojoj su dostupni svi podaci o Projektu.

Podsjetimo, Projekt se provodi na području aglomeracije Sinj koja teritorijalno obuhvaća: Grad Sinj, Glavice, Suhač, Brnaze i Karakašicu te mali dio Općine Otok.

Aglomeracija obuhvaća priključenje 8 827 novih stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda i 18 753 stanovnika (postojećih korisnika) na poboljšani sustav javne vodoopskrbe te nadogradnja UPOV-a Sinj na treći stupanj pročišćavanja. Time će se se postići usklađenje aglomeracija Sinj i Otok sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) te višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina 2014. – 2023. Više informacija o Projektu:

https://aglomeracija-sinj.com.hr/