SINJ
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
23. siječnja 2023.
SINJ
Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
26. siječnja 2023.
MIRO BULJ

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj uputio je Otvoreno pismo ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šimi Erliću  u kojem navodi kako je kategorizacijom i indeksacijom Grad Sinj, kao najveći grad u Dalmatinskoj zagori, doslovno je izbačen iz Programa revitalizacije Dalmatinske zagore. Sinj koji ima najveći razvojni potencijal na području Zagore, pristranim i loše definiranim kriterijima, gubi pravo na razvoj upravo Programom koji je namijenjen povlačenju sredstava za razvoj JLS na našem području, stoji u pismu. 

Naime, ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore za koji su sredstva osigurana iz nacionalnih izvora, u Državnom Proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekciju za 2024. i 2025. , razdjel 061, glava 05 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Program 2902 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim potrebama, Aktivnost A680064-Program revitalizacija Dalmatinske zagore. 

Navedenim Programom definirani su gradovi i općine s područja Splitsko dalmatinske i Šibensko kninske županije, kao prihvatljivi Podnositelji zahtjeva. 

U trenutku objave Poziva za dostavu projektnih prijedloga gradova i općina za financiranje iz Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore, na području Splitsko dalmatinske županije, kao potencijalni prijavitelji, obuhvaćeno je 23 jedinice lokalne samouprave, od kojih: 

– status brdsko planinskog i potpomognutog područja imaju 17 jedinica lokalne samouprave,  

4 jedinice lokalne samouprave imaju status samo potpomognutog područja,  

–    dok  je Grad Sinj kao jedinica lokalne samouprave, koja ostvaruje status brdsko planinskog područja (II. skupina), razvrstana u V. skupinu po nepravednom indeksu razvijenosti. 

Prema kriterijima bodovanja projektnih prijedloga u dijelu bodovanja  područja obuhvata Projekta u Dalmatinskoj zagori:  

– 25 bodova se dodjeljuje projektima koji se provode na području JLS 

 koji imaju status potpomognutog i brdsko planinskog područja 

– 20 bodova se dodjeljuje projektima koji se provode na području JLS koji imaju samo status potpomognutog područja,  

dok se Gradu Sinju kao jedinici lokalne samouprave ne boduje status brdsko planinskog područja već za stupanj razvijenosti po indeksu razvijenosti, te mu se prema području kojem pripada ( brdsko-planinskom) dodjeljuje samo 7 bodova.  

Pitam se jeste li namjerno ili slučajno izbjegli dodatno bodovati samo brdsko-planinska područja u kojima se nalazi Grad Sinj, dok ste istodobno jasno definirali status samo potpomognutog područja čime ste Grad Sinj kao JLS doveli u nepravedan  položaj ? 

Pitam se jeste li središte Dalmatinske zagore Grad Sinj, indeksacijom, namjerno izbacili iz ove podjele sredstava jer Sinj  kao jedini grad u Splitsko – dalmatinskoj županiji neće moći ostvariti pravo na sredstva iz Programa koji je namijenjen razvoju upravo Dalmatinske zagore.  

Kao gradonačelnik Grada Sinja tražim da kriteriji budu ravnopravni za sve nas koji živimo na ovim nerazvijenim područjima i tražim ponovnu ocjenu indeksa razvijenosti koji ste svrstavanjem u V. skupinu nepravedno ocijenili kao razvijeno područja.  

Tražim da još jednom pregledate i utvrdite nove kriterije po kojima bi svi oni za koje je Program izrađen bili u istom položaju pri dodjeli sredstava.  

Ispravite očitu pogrešku kojom je Sinj kao grad s velikim razvojnim potencijalom,  s izrađenim Projektima, nepravedno kažnjen i prije samog javnog poziva „odstrijeljen“ s liste dobitnika, zaključio je gradonačelnik Miro Bulj