23. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu: Investicijama i inovacijama za konkurentnu Hrvatsku
26. travnja 2019.
U Sinju održan 13. Vatrogasni kup Dalmacije
27. travnja 2019.

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave i zaključivanja ugovora, te ishođenja prethodnog odobrenja od strane Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, odabrani ponuditelj društvo Temenos d.o.o. iz Splita, dana 25. travnja 2019.godine, otpočeo je s izvođenjem konzervatorsko restauratorskih radova na brončanoj skulpturi „Spomenik alkaru“, autora Stipe Sikirice iz 1965. godine.
Spomenik je postavljen 1965. godine na 250. godišnjicu Sinjske alke, a od postavljanja su na skulpturi odrađeni tek manji konzervatorski radovi. Iako je spomenik u relativno dobrom stanju, radovi su bili nužni kako bi kroz preventivnu konzervaciju jedan od „najprepoznatljivijih simbola“ Sinja zasjao punim sjajem i spremno dočekao ovogodišnje alkarske svečanosti, te ostao sačuvan za buduće naraštaje. I ovi radovi su jasan pokazatelj nastavka aktivnosti na unaprjeđenju postojećih povijesnih, kulturnih i prirodnih resursa.