STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 24.9.2021.
24. rujna 2021.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu paketa i kućanskih i higijenskih potrepština za projekt “Zaželi – Susjede brinu o susjedima – Faza II” kodnog broja UP 02.1.1.13.0403.
24. rujna 2021.
ZELENA ČISTKA

U sklopu Svjetskog dana čišćenja, Grad Sinj u suradnji s brojnim institucijama i udrugama : Čistoća Cetinske krajine, HGSS, JVD i DVD Sinj, Turistička zajednica grada Sinja, Biom, PD Svilaja, NOPD Koćari, PD Vukovi, Cetina adventure klub, JU More i krš, Hrvatske šume, Kamičak i brojnim volonterima, organizira ekološku akciju “Zelena čistka – Sinj 2021.”

Zainteresirani volonteri u suradnji s gradskim komunalnim službama sudjelovat će u čišćenju nekoliko divljih odlagališta na području Grada Sinja. Tako će se čistiti rijeka Cetina od Panja do Despotuše i područje značajnog krajobraza Sutina na kojem se nažalost, nalaze brojna ilegalna odlagališta otpada, očistit će se dio Radošića kod vodospreme, Brekina gora- Izvor Bukva te Aerodrom na Piketu.

Za sve volontere bit će osigurane rukavice i vrećice za otpad, a svi zainteresirani, koji su u mogućnosti, trebali bi ponijeti alat za čišćenje (grablje, lopate, kosire i sl.).

Predviđeno vrijeme okupljanja je u 09:00 sati na početnim lokacijama, a akcija će potrajati do 13:00 sati.

Poruka ovogodišnje “Zelene čistke” je kako čišćenjem vlastitog kutka okoliša, zajedničkim snagama, budimo svijest o utjecaju čovjeka na okoliš te važnost odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje, našeg zajedničkog dobra.

Pridružite nam se!