30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
29. studenoga 2016.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za zakup javnih gradskih površina
2. prosinca 2016.

Dana 21. studenoga 2016. počele su javne rasprave o studijama utjecaja na okoliš za reverzibilnu hidroelektranu (RHE) Vrdovo, kombi kogeneracijsku plinsku elektranu (KKPE) Peruća, spojni plinovod Dugopolje-Peruća i dalekovod Peruća-Konjsko s rasklopištem. Javne rasprave će se provoditi zaključno do 21. prosinca 2016.  Javno izlaganje predmetnih Studija o utjecaju na okoliš održat će se u petak 16.12. 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama vijećnice Općine Hrvace te istog dana s početkom u 13:30, 14:30 i 15:30 sati u prostorijama vijećnice Grada Sinja. (više …)