OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
30. prosinca 2013.
OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
31. prosinca 2013.

Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2013. godini, a koje možete pogledati ispod ove objave, objavljuju se sukladno Akcijskom planu uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine, kojim je predviđena mjera „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“ (mjera br. 69.). Mjeru Akcijskog plana provodi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Podaci o ugovorima 2013. godina