Odgođeno ispitivanje sustava uzbunjivanja stanovništva na slivu rijeke Cetine, nizvodno od brane Peruča
22. ožujka 2016.
PONOVNA II. JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA SINJA
23. ožujka 2016.

U prigodi blagdana Uskrsa, dana 24. i 25. ožujka (četvrtak i petak) 2016. godine, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Sinj dijelit će se uskršnji poklon-paketi korisnicima zajamčene minimalne naknade prema evidenciji Centra za socijalnu skrb Sinj, koji imaju prebivalište na području Grada Sinja. Poklon-pakete osigurao je Grad Sinj u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Sinj. Podjela će se vršiti isključivo uz predočenje osobne iskaznice korisnika zajamčene minimalne naknade:
-u četvrtak 24.03. od 09:00 do 18:00 sati,
-u petak 25.03.  od 08:00 do 12:00 sati.