Obilježena 32. obljetnica napada na vojarne bivše “JNA” i početka oružane obrane od velikosrpske agresije na Cetinski kraj
25. kolovoza 2023.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova „Radovi na sanaciji tvrđave Grad-zapadni dio“
30. kolovoza 2023.
VRTIĆ

 

Pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova rekonstrukcije dogradnjom i nadogradnjom dječjeg vrtića i jaslica u Glavicama s opremanjem vanjskog igrališta.  

U tijeku je javno savjetovanje objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Procijenjena vrijednost radova radove rekonstrukcije dogradnjom i nadogradnjom dječjeg vrtića i jaslica u Glavicama s opremanjem vanjskog igrališta iznosi 895.977,40 EURa bez PDV-a.  

Prethodno je za Projekt dječjeg vrtića u Glavicamaizrađena  projektno tehnička dokumentacija,  riješeni imovinsko pravni odnosi, ishođena Građevinska dozvola u kolovozu 2022.g., te je Projekt kandidiran na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova Ministarstva znanosti i obrazovanja RH iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.g.  

Također, Projekt dječjeg vrtića u Glavicama  je predložen kao prioritetni projekt Grada Sinja za ITU financiranje Urbane aglomeracije Split.  

Za Projekt dječjeg vrtića u Glavicama osigurano je sufinanciranje u iznosu od 2,4 milijuna kuna (320.000,00 EURa) iz Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore.  

Cilj Projekta je postojeću građevinu  rekonstruirati i nadograditi za potrebe dječjeg vrtića, uz opremanje vanjskog igrališta, za 4 nova dodatna dnevna boravka (2 dnevna boravka za jasličnu skupinu, 2 dnevna boravka za vrtićku skupinu), sve radi pružanja nove usluge u manjoj ruralnoj sredini, osiguranja preduvjeta kvalitetne socijalizacije i psihofizičkog razvoja djece, kao i ukupnog  poboljšanje životnih uvjeta djece i roditelja. 

Početak radova se očekuje se krajem ove godine.