Čestitka i zahvala gradonačelnika Ivice Glavana, povodom okončanih Predsjedničkih izbora
16. siječnja 2015.
Obavijest suvlasnicima i upraviteljima zgrada
20. siječnja 2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavio je oglas o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja. Tijekom javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID GUP-a Grada Sinja bit će izložen u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, svakim radnim danom od 08,30 do 14,00 sati. Javni uvid trajat će od 19.01.2015. do 26.01.2015. godine, dok će se javno izlaganje održati dana 20.01.2015. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 12,00 sati. Primjedbe na Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja mogu se dostaviti najkasnije do 26. siječnja 2015. godine.

Tekstualni dio.
– ID GUP Sinj Ponovna JR

– Odredbe Karte
1.1. – Namjena

1.2. – Mreža djelatnosti

1.3. – Promet

1.4. – Telekomunikacije

2.1. – Elektroopskrba

2.2. – Vodovod

2.3. – Odvodnja

3.1. – Područja posebnih uvjeta

3.2. – Mjere zaštite

3.3. – Režimi

Obrazac za primjedbe