STANKA
28. studenoga 2013.
Božićno-novogodišnji program za 2013. godinu
6. prosinca 2013.

Dana 05. prosinca 2013. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavio je Oglas o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja. Tijekom ponovne javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID PPU Grada Sinja bit će izložen u prostorijama Gradske vijećnice Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj,  svakim radnim danom od 08,30 do 14,00 sati. Javni uvid trajat će od 12. prosinca 2013. do 20. prosinca 2013. godine, dok će se javno izlaganje i javna rasprava održati dana 12. prosinca 2013. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati. Primjedbe na Prijedlog ID PPU Grada Sinja mogu se dostaviti najkasnije do 23. prosinca 2013. godine.

Oglas o o ponovnoj javnoj raspravi ID PPU Grada Sinja