Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj – Objava rezultata
7. prosinca 2015.
Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo konačnim rezultate izbore za članove/članice Vijeća mjesnog odbora Sinj
10. prosinca 2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavio je Oglas o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja. Tijekom javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID PPU-a Grada Sinja bit će izložen u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj,  svakim radnim danom od 08,30 do 14,00 sati. Javni uvid trajat će od 10.12.2015. do 17.12.2015. godine, dok će se javno izlaganje održati dana 11.12.2015. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati. Primjedbe na Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja mogu se dostaviti najkasnije do 17.12.2015. godine.

Oglas o ponovnoj javnoj raspravi ID PPU Grada Sinja

Tekstualni dio:
 
1 – Sažetak za javnost
2 – Obrazloženje
3 – Odredbe za provođenje
4 – Pročišćeni tekst
 
Grafički dio:
 
1. Namjena
2.1. Promet
2.2. Pošta i telekomunikacije
2.3. Energetski sustav
2.4. Vodoopskrba
2.5. Odvodnja
3.1. Područja posebnih uvjeta
3.2. Područja posebnih ograničenja
3.3. Područja posebnih mjera
3.4. Nacionalna ekološka mreža
 
4. GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA
 
4.01. Sinj
4.02. Glavice
4.03  Brnaze
4.04. Turjaci
4.05. Radošić
4.06. Lučane
4.07. Suhač, Karakašica, Jasensko i Čitluk
4.08. Bajagić
4.09. Obrovac
4.10. Gljev
4.11. Zelovo