Obilježen Dan državnosti
26. lipnja 2017.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
26. lipnja 2017.

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije oglašava ponovnu javnu raspravu o Studiji o utjecaju na okoliš  dalekovoda 2×400 kV Hrvace – Konjsko s rasklopištem TS Hrvace 400/110 kV. Ponovna javna rasprava trajat će 8 dana u vremenu od 03. srpnja 2017. godine do 11. srpnja 2017. godine. Javni uvid u Studiju može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 11 sati u prostorijama Općine Hrvace i Grada Sinja. Javno izlaganje održat će se dana 07. srpnja 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama  vijećnice Općine Hrvace. (više …)