Produžene javne rasprave za energetske objekte projekta Vis Viva do 31. prosinca 2016.g.
21. prosinca 2016.
Oglas za prijam u službu na određeno – viši stručni suradnik na provedbi projekta „Sinj u sridu“
22. prosinca 2016.

Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2016. godini – treći kvartal, a koje možete pogledati ispod ove objave,  objavljuju se sukladno Akcijskom planu uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine, kojim je predviđena mjera „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“ (mjera br. 69.). Mjeru Akcijskog plana provodi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

POPIS UGOVORA KOJE JE GRAD SINJ SKLOPIO S FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA VII. – IX. 2016. godine