Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska
3. studenoga 2014.
Gradonačelnik Ivica Glavan održao radni sastanak s premijerom Zoranom Milanovićem
8. studenoga 2014.

U Gradu Sinju na četiri lokacije postavljeni su proizvodi EKO SOLAR REKLAM (moderni obostrani spremnik za otpatke s pepeljarama). Proizvod se sastoji od dva spremnika za otpad, svaki volumena 50 litara s bočne strane proizvoda, dva spremnika (pepeljare) za opuške i solarnog panela za vlastito napajanje. Na njemu se također nalazi svijetleći panel dimenzija 300 mm x 500 mm s bravicom – ključem koji je namijenjen za oglašavanje gradskih obavijesti i raznih događanja te svijetleći panel dimenzija 1500 mm x 500 mm s obje strane namijenjenog za oglašavanje. Prema zaključenom ugovoru, isporučitelj, tvrtka Blažević d.o.o. postavlja uređaje, a primatelj – Grad Sinj, određuje i odobrava lokacije za postavljanje te je dogovoreno da će isporučitelj koristiti bočne pozicije uređaja EKO SOLAR REKLAM za postavljanje reklamnih materijala, a Grad Sinj će koristiti poleđinu fotonaponskog panela za oglašavanje prikladnih sadržaja za svoje potrebe. Grad Sinj je dužan putem gradskog komunalnog poduzeća redovito prazniti kante za otpatke, a isporučitelj je dužan održavati ih u funkcionalno ispravnom stanju te po prestanku ugovora demontirati i otpremiti uređaj.