SINJ
Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Sinja
12. listopada 2023.
Tko baca smeće na GZK?
12. listopada 2023.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj  i direktor ARTIS d.o.o. iz Sinja, zaključili su dana 12. listopada 2023.  godine ugovor o kupoprodaji  neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Kukuzovac, označenoga kao čest.zem. 177/198 K.O. Turjaci, površine 3.915 m2 (kazeta broj 6, broj parcele 23).

Na građevinskoj parceli, za koju je potpisan ugovor o kupoprodaji zemljišta, investitor namjerava izgraditi građevinu proizvodne namjene – stolarska radionica za proizvodnju namještaja i kuhinja sa kancelarijama i popratnim prostorom.

Za namjeravani zahvat u prostoru, investitor je ishodio građevinsku dozvolu od nadležnog tijela županijske uprave.

Tvrtka ARTIS d.o.o. za sada ima 4 zaposlena, odmah po ishođenju uporabne dozvole zaposliti će na neodređeno vrijeme još jednog radnika, a po potrebi i više prema rast poslovanja.

Po završetku investicije, sjedište tvrtke će se prebaciti na Gospodarsku zonu Kukuzovac.