Održan sastanak sa povrtlarima
30. rujna 2011.
Svečanost polaganja kamena temeljca za izgradnju poslovnog objekta tvrtke “Delicije Marović” d.o.o. iz Sinja
7. listopada 2011.

Dana 03. listopada 2011. godine gradonačelnik Grada Sinja Ivica Glavan, prof. i župan Splitsko-dalmatinske županije Ante Sanader, dipl.ing.  potpisali su Ugovor o sufinaciranju osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi za dvoje djece s posebnim potrebama koji pohađaju Osnovnu školu Ivana Lovrića u Sinju i Ivana Mažuranića na Hanu-Obrovac Sinjski.
Ovim Ugovorom utvrđeno je da postoji potreba angažiranja osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi čije financiranje nije određeno Zakonom, te je dogovoreno sufinanciranje u odnosu 50:50 do ukupnog iznosa od 24.000,00 kn za 2011./2012. školsku godinu. Škole su obvezne angažirati pomoćnike na prijedlog osnivača uz suglasnost nadležnog ministarstva, te dostavljati tromjesečne obračune njihovog rada Gradu.
Potpisom narečenog Ugovora Grad Sinj se svrstao među prve jedinice lokalne samouprave koje u našoj županiji  provode ovaj nadasve vrijedan i human projekt.