100% povećanje visine jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene djece
23. siječnja 2009.

       

Dana 23. prosinca 2008.g. potpisan je Ugovor o građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture dijela prve (I) faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac s izvođačem radova Poduzeće za ceste d.d., Split.

 

Ugovorom o građenju obuhvaćena je izgradnja 3,7 km prometnica sa nogostupom i javnom rasvjetom, vodoopskrbnim sustavom, sustavom odvodnje, elektromrežom i DTK-om. Ugovorena vrijednost radova je 19.795.559,54 kn neto, a rok izvođenja je 8 mjeseci.

Trenutni broj investitora u I fazi realizacije Gospodarske zone Kukuzovac je 14 i svi su u postupku ishođenja lokacijskih dozvola za svoje poslovne objekte – svi sektor proizvodnja.