Predstavljanje projekta socijalne samoposluge u Gradu Sinju
7. rujna 2015.
Javni natječaj – Subvencioniranje kamate na kredite
11. rujna 2015.

Dana 07. rujna 2015. godine, splitski gradonačelnik Ivo Baldasar i rektor Sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović potpisali su Sporazum o izradi Strategije urbane aglomeracije Split.  Riječ je o dokumentu kojim bi se trebala odrediti prioritetna područja ulaganja za urbanu aglomeraciju Split, radi odabira i provođenja projekata za održivi urbani razvoj u okviru novog mehanizma EU kohezijske politike – integrirana teritorijalna ulaganja (ITU).  Naslanjajući se na Strategiju istog dana su i predstavnici 11 gradova i općina: Trogira, Kaštela, Solina, Sinja, Dicma, Dugog rata, Dugopolja, Klisa, Lećevice, Muća i Podstrane, zajedno sa Splitom potpisali Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbane aglomeracije Split. (više …)