Gradonačelnica i izaslanstvo VAD-a na sastanku u Vukovaru
9. lipnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Sinja
10. lipnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Anđelko Bilandžić dana 10. lipnja 2019.g. uputio je Poziv na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2019. g. U tom smislu pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnica Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2019. godinu. Inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja, u pisanom obliku s obrazloženjem, podnose se Odboru za javna priznanja, Dragašev prolaz 24, zaključno do 05. srpnja 2019. godine.

Poziv možete preuzeti ovdje.