STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 23.6.2021.
23. lipnja 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 24.6.2021.
24. lipnja 2021.
LOGO SINJ

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Petar Župić dana 24. lipnja 2021.g. uputio je Poziv na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2021. g. U tom smislu pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2021. godinu. Inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja, u pisanom obliku s obrazloženjem, podnose se Odboru za javna priznanja, Dragašev prolaz 24, zaključno do 12. srpnja 2021. godine.

Poziv možete preuzeti ovdje.