SINJ
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti prijavljenih za radno mjesto: Viši stručni suradnik za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU
9. lipnja 2023.
Poziv za obavljanje poslova mrtvozornika
13. lipnja 2023.
SINJ

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11.04/18,112/19-u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto: Viši stručni suradnik za riznicu i računovodstvo (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme,uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 1. A. B., Sinj, rođ. 06. 11. 1991. god.,
 2. B. G., Sinj, rođ. 22. 05. 1990. god.,
 3. B. J., Sinj, rođ. 08. 01. 1979. god.,
 4. K. T., Brnaze, rođ. 08. 01. 1991. god.,
 5. M. J., Glavice, rođ. 22. 11. 1988. god.,
 6. M. A., Hrvace, rođ. 16. 05. 1994.god.
 7. P. A., Sinj, rođ. 12. 09. 1984. god.,
 8. P. M., Glavice, rođ. 12. 01.1996. god.,
 9. P. S., Brnaze, rođ. 04. 12.1971. god.,
 10. T. Ž., Sinj, rođ. 24. 05. 1992. god.,
 11. V. C. B., Udovičići, rođ. 07. 01. 1989. god.,
 12. V. A., Brnaze, rođ. 23. 10. 1966. god.,
 13. V. I., Brnaze, rođ. 17. 05. 1988. god.
 14. V. L. P., Brnaze, rođ. 12. 03. 1991. god.
 15. Z. M., Zagreb, rođ. 04. 12.1970. god.

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 15.

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Sinja, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili:

na natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za financije,na radno mjesto: Viši stručni suradnik za riznicu i računovodstvo (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji je objavljen dana 21. travnja 2023. godine, u „Narodnim novinama“, broj 43/2023, na oglasnoj ploči i web – stranici Grada Sinja, da pristupe u petak – 16. lipnja 2023. godine u 12:00 sati, na pisano testiranje.

II. Mjesto održavanja pisanog testiranja je Vijećnica Grada Sinja, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Dragašev prolaz 24, Sinj.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da kandidat, koji se navedenog dana ne odazove testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Pisani test za radno mjesto – Viši stručni suradnik za riznicu i računovodstvo (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, sastojat će se od 30 pitanja iz 5 područja. Kod većine pitanja trebati će se upisati točan odgovor, nadopuniti rečenicu ili obaviti odabir između ponuđenih odgovora.
Broj točnih odgovora biti će pomnožen s 0,50 što će dati broj bodova postignut na pisanoj provjeri od 1-15.
Testiranje traje 60 minuta.
Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) dana 21. travnja 2023. godine.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje, navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Grada Sinja www.sinj.hr

IV. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Sinja i web stranici Grada Sinja www.sinj.hr
Osim toga, Povjerenstvo će, putem web stranice i kontakt emaila ili telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o objavi rezultata na web stranici Grada Sinja.
Usmeni intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja, odnosno opisanog testiranja.

V. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

VI. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Sinja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Ivan Medvid, dipl.iur.,v.r.