Gradonačelnik Bulj primio učenike i nastavnike iz Italije
24. studenoga 2023.
22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
24. studenoga 2023.

Na temelju članka 22. u svezi sa člankom 116. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19-u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu oglasa, upućuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

(PISANO TESTIRANJE)

koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto: Domar/portir (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme do povratka namještenika, koji je objavljen 13. studenog 2023. godine, na oglasnoj ploči i web stranici Grada Sinja, te na Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Sinj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a o čemu će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na oglas.

Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna prema ili osnovna škola provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se dana: 30. studenog 2023.godine (četvrtak) u 10:00 sati

Mjesto održavanja pisanog testiranja je Vijećnica Grada Sinja, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Dragašev prolaz 24, Sinj.

Pravila testiranja:

  • Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
  • Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
  • Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno korištenje: literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovor ili na drugi načim ometanje ostalih kandidata.
  • Kandidatima će biti podijeljena pitanja te će biti upoznati s vremenom kojeg imaju na raspolaganju za rješavanje.
  • Usmeni intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testa.
  • Nakon okončanog testiranja Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
  • Testiranje traje 45 minuta.

O vremenu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni, nakon provedene pisane provjere znanja putem e-mail adrese kandidata i web stranice Grada Sinja www.sinj.hr.

Postupak pisanog testiranja i usmenog intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu Oglasa.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa